Ďalší úspech našej kolegyne MUDr. Svetlany Jánošovej – obhájenie dizertačnej práce

29. júna 2019

Dňa 28.06.2019 naša kolegyňa MUDr. Svetlana Jánošová úspešne dokončila doktorandské štúdium a obhájila dizertačnú prácu na tému: „Význam genetického sonogramu v populácii tehotných žien s nízkym rizikom aneuploidií“ v študijnom odbore 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo. Oponentmi práce boli:

prof.MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

doc.MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

Milá Sveťa, srdečne Ti blahoželáme a sme na Teba veľmi hrdí. Počas jedného mesiaci si dokázala úspešne zatestovať z nadstavbového odboru USG v gynekológii a pôrodníctve a úspešne obhájiť dizertačnú prácu. Nievieme o nikom, kto by dokázal dať taký heroický výkon. Svedčí to o Tvojej precíznej príprave a húževnatosti, s akou sa púšťaš do práce. Prajeme Ti veľa úspechov!