VI. spoločná konferencia Slovenskej a Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti

21. júna 2019

V predvečer zahájenia VI. spoločnej konferencie slovenských a českých gynekologických spoločností sa dňa 20.júna 2019 uskutočnil workshop profesora MUDr. Dankovčíka, PhD., MPH. na tému UZV v II. a III. trimestri gravidity.

 Témy workshopu:
  • Ako zvýšiť záchytnosť vvch srdca v štvordutinovej projekcii a pri vyšetrení výtokových traktov
  • Ako neprehliadnuť orofaciálne rázštepy- tipy a triky
  • Dopplerovské vyšetrenie plodu v III. trimestri v bežnej ambulantnej praxi, objektivizácia fetoplacentárnej cirkulácie
  • O wokshop bol veľký záujem a bol ako jediný naplnený maximálnym počtom účastníkov, ktorý bol stanovený na 40. Workshop trval 4 hodiny, pričom prevažnú časť tvorili prednášky a zvyšok boli ukážky ultrazvukových techník na troch pacientkach.