11. ročník odborného kurzu

31. mája 2022

Oznamujeme nový termín 11. ročníka odborného kurzu vedeného pod záštitou prof. MUDr. Róberta DANKOVČÍKA, PhD., MPH na tému Diagnostika vrodených vývojových chýb v prvom a druhom trimestri.  V dňoch 13.-16.10.2022 si budú môcť účastníci vypočuť zaujímavé prednášky od špičkových odborníkov zo SonoClinic a nebude chýbať ani praktický nácvik diagnostiky. 

Kurz sa uskutoční v Tatranskej Lomnici v Hoteli Sorea Titris, počet miest je limitovaný. Viac informácii vám poskytneme na e-mailovej adrese: masa.gabosova@gmail.com