Ocenenie pre prof. MUDr. Róbert Dankovčíka, PhD, MPH

12. decembra 2018

V stredu 12. decembra 2018 sa uskutočnilo v Dome umenia koncoročné stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizované dekanom UPJŠ LF a Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy pri UPJŠ LF. Na večierku si ocenenia z rúk dekana LF UPJŠ prevzal aj prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD, MPH., dlhoročný pedagóg na LF UPJŠ.