Nový termín odborného kurzu: Diagnostika vrodených vývojových chýb v prvom a druhom trimestri

4. mája 2021

Milí priatelia,

tešíme sa, že vám môžeme oznámiť nový termín 11. ročníka odborného kurzu vedeného pod záštitou prof. MUDr. Róberta DANKOVČÍKA, PhD., MPH na tému Diagnostika vrodených vývojových chýb v prvom a druhom trimestri.

Od 2. – 5. decembra 2021 si budete môcť v Tatranskej Lomnici v Hoteli Sorea Titris vypočuť odborné prednášky spojené s praktickým nácvikom diagnostiky, ktoré pre vás pripravili mnohí špičkoví odborníci z danej oblasti. Počet miest je limitovaný, viac informácii vám radi poskytneme na e-mailovej adrese dankovcik@gmail.com.