Prijímame prihlášky na 3. kurz fetálnej echokardiografie a neurosonografie

19. februára 2019

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD, MPH s kolegami zo SonoClinic v dňoch 15.11-17.11.2019 organizuje už 3. ročník Kurzu fetálnej echokardiografie a neurosonografie pre pokročilých. Po predchádzajúcich dvoch nesmierne úspešných kurzoch otvárame prihlášky na novembrový kurz. Záujemcovia na kurz sa môžu prihlásiť mailom na adresu: dankovcik@gmail.com

Po potvrdzujúcom maily o voľnej kapacite (maximálny počet účastníkov je 40) sa za definitívne zaradenie do kurzu považuje zaplatenie poplatku za kurz.