Tretí ročník kurzu Fetálnej neurosonografie a kardiografie

20. novembra 2019

V dňoch 15. ‒ 17.11.2019 tím školiteľov zo SonoClinic úspešne zorganizoval v poradí už tretí ročník kurzu Fetálnej neurosonografie a kardiografie (vyšetrenie mozgu a srdca plodu). O kurz bol po predchádzajúcich dvoch ročníkoch veľký záujem, o čom svedčí aj fakt, že 43 miest bolo vypredaných za 21 dní po zverejnení na webovej stránke.

Školili sme v prekrásnom prostredí kaštieľa a hotela Lučivná. Kurz bol určený pre špecialistov ultrasonografie a pozostával z 2,5-dňového nabitého programu. Po teoretickej časti vedenej formou prednášok nasledovalo školenie na laptopoch, pri ktorých konkrétne prípady z našej praxe riešili frekventanti pomocou špeciálneho softvéru 4D view. Ten umožňuje zaznamenané obrázky z vrodených chýb otvoriť a pracovať s nimi v ľubovoľnom reze a rovine. Výhodou takejto formy edukácie je rýchle učenie v 3D diagnostike aj pre lekárov, ktorí s touto technológiou doteraz nepracovali.
Poslednou fázou tréningu bola výučba na 6 ultrasonografických prístrojoch General Electric, ktoré nám zapožičal ich distribútor a predajca z Popradu – firma Intes. Dovedna na 30 pacientkach mohli frekventanti kurzu naplno využiť všetky nadobudnuté poznatky a pod vedením našich školiteľov využiť cenné rady, ako si nastaviť prístroje, a ako naplno využiť ich technické možnosti. Po skončení kurzu dostali účastníci cenný certifikát International Academy of Medical Ultrasound a 14 kreditov do vzdelávacieho programu lekárov.

Pre veľký záujem zorganizujeme najbližší kurz pravdepodobne na jar 2020, termín upresníme na našej webovej stránke a na Facebooku SonoClinic.