Ultrazvukový kurz Neurosonografie a Fetálnej Echokardiografie

3. decembra 2018

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD, MPH s kolegami zo SonoClinic organizoval na prelome novembra a decembra 2018 už v poradí siedmy ultrasonografický kurz určený pre gynekológov. Kurz prebiehal už tradične v kaštieli Lučivná v dňoch 30.11-2.12.2018.

Školenie je zamerané na prehĺbenie vedomostí z prenatálnej diagnostiky vrodených ochorení mozgu a srdca plodu. Výučba prebieha osvedčeným spôsobom ojedinelým v rámci Slovenska. Základom kurzu je prednáška z danej oblasti, po ktorej nasleduje výučba na laptopoch. Každý účastník má počas kurzu k dispozícii počítač, v ktorom je nainštalovaný špeciálny program a ultrazvukové nálezy z vrodených chýb plodu.

Program umožňuje nálezy rôznych anomálii otvoriť a pracovať s obrázkami, ako keby účastník vyšetroval danú pacientku v reálnom čase. Je to jedinečná metóda, ktorá pod dohľadom skúsených lektorov, špecialistov SonoClinic, umožňuje veľmi rýchlu edukáciu. Pomocou lekcii, tzv. laptop session, sa frekventanti kurzu naučia veľmi rýchlo pracovať s najnovšími technológiami 3D ultrazvuku.

Po týchto lekciách nasleduje tretia etapa výučby, kedy lektor priamo na usg prístrojoch a reálnych pacientkach ukáže live demonštráciu. Po nej nasleduje štvrtá fáza výučby, kedy si každý účastník naživo vyskúša vyšetriť pacientku. Pripravených bolo 6 až 7 špičkových high-endových usg prístrojov firmy General Electric a približne 35 pacientok.

Kurz bol organizovaný v spolupráci so svetovo-renomovanou Vienna International School od 3D/4D Ultrasound /V.I.S.U.S/, pre ktorú prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD, MPH pracuje ako lektor od roku 2010.