Vedecká konferencia v Bratislave

17. februára 2019

Prednáška na celoštátnej vedeckej konferencii.

Dňa 16.02.2019 sa v Ružinovskej nemocnici konalo celoštátne vedecké podujatie so zameraním na vrodené vývojové chyby srdca u plodov a ich manažmente po narodení.

Na kongrese vystúpil prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD, MPH s prednáškou o prenatálnej diagnostike vrodených srdcových chýb v prvom trimestri. Prednáška sa stretla s veľkým ohlasom, keďže táto problematika nebola doteraz komplexne spracovaná a doteraz nie je a asi dlho nebude rutinnou súčasťou prenatálneho skríningu vrodených chýb v prvom trimestri. Vyše 110 zúčastnených kolegov sa mohlo oboznámiť s metodikou vyšetrenia, ktoré sa v SonoClinic s.r.o používa približne 7 rokov. Na srdiečku plodu medzi 12.-14.týždňom tehotnosti, kedy meria nie viac ako 8-9 milimetrov, sa touto prepracovanou metodikou dá zachytiť viac ako 50 % vrodených anomálii srdca. Zvyšná časť sa darí diagnostikovať neskôr, pri vyšetrení medzi 18.-21. týždňom tehotnosti.

Druhá prednáška bola venovaná diagnostike vrodených chýb srdca plodu v druhom trimestri a ako to už pri Dr. Ferovi Grochalovi z martinského Femicare s.r.o býva zvykom, bola excelentná! Tretiu prednášku venovanú komplexnému postoju k diagnostike a manažmentu vrodených chýb srdca odprednášal Dr. Michal Holáň, mimochodom autor perfektnej publikácie venovanej tehotným ženám „Tehotenstvo v obrazoch“, ktorú vrelo odporúčame budúcim mamičkám.