Voľby do vrcholových orgánov SLS

20. decembra 2018

Vo volebnom roku 2018 bol prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH zvolený do nasledujúcich vrcholových orgánov Slovenskej lekárskej spoločnosti pre funkčné obdobie 2018-2022:

  1. Člen revíznej komisie SGPS / Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť/.
  2. Výbor SSUM / Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne/.

Blahoželáme!